Author Details

Kuna, Patrycja

  • Vol 58, No 1 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wpływ emisji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) z zakładów koksowniczych w Dąbrowie Górniczej (woj. śląskie) na zanieczyszczenie środowiska glebowego
    Abstract  PDF
  • Vol 59, No 1 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Migracja zanieczyszczeń ropopochodnych w gruntach piaszczystych na granicy stref aeracji i saturacji
    Abstract  PDF