Author Details

Radzik, Natalia

  • Vol 67, No 3 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wykorzystanie rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej i cyfrowej analizy obrazu do petrologicznej charakterystyki skał węglanowych
    Abstract  PDF (Polish)