Author Details

Kusiak, Monika A.

 • Vol 55, No 5 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  CHIME — chemiczna metoda datowania minerałów
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 10 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Budowa geologiczna oraz mechanizm późnokredowo-paleoceńskiego wypiętrzania wyniesienia śląskiego (zachodnie Karpaty zewnętrzne)
  Abstract  PDF
 • Vol 66, No 12 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 9. Międzynarodowe Warsztaty SHRIMP na temat zastosowania wysokorozdzielczej mikrosondy jonowej Ochang i Gyeongju, Korea Południowa, 10–15.09.2018
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 6 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wstępne wyniki badań petrograficznych archaicznych gnejsów Uivak (Prowincja Nain, Labrador)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 11 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY NAUKOWE Wposzukiwaniu fragmentów najstarszej skorupy kontynentalnej na Labradorze
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 1 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Warsztaty Szlakami precyzji: Datowanie minerałów akcesorycznych przy użyciu mikrosondy elektronowej
  Abstract  PDF