Author Details

Grzymkowski, Mirosław

  • Vol 16, No 1 (1968) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Metody obliczania wielowarstwowych krzywych teoretycznych pionowych sondowań elektrycznych za pomocą maszyny cyfrowej GIER
    Abstract  PDF (Polish)