Author Details

Gientka, Michal

  • Vol 43, No 1 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Polityka resortu w dziedzinie poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji surowców mineralnych. Część I
    Abstract
  • Vol 43, No 2 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Polityka resortu w dziedzinie poszukiwania, rozpoznawaniai eksploatacji surowców mineralnych. Cz. II
    Abstract  PDF (Polish)