Author Details

Jamiołkowski, Michał

  • Vol 9, No 9 (1961) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Belemnitella praecursor Stolley sensu lato w kampanie dolnym okolic Sulejowa nad Wisłą
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 10, No 7 (1962) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Morfologia powierzchni rostrum i przekroju grzbietowo-brzusznego części alweolarnej belemnitów z rodzaju Belemnitella i Belemnella
    Abstract  PDF (Polish)