Author Details

Wardas, Marta

  • Vol 52, No 2 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Uwarunkowania geomorfologiczne migracji metali ciężkich w osadach fluwialnych: dolina Małej Panwi
    Abstract  PDF
  • Vol 37, No 6 (1989) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Metale ciężkie w dolinie Wisły i jej dopływów w rejonie Krakowa
    Abstract