Author Details

Pakieła, Marta

  • Vol 57, No 12 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zastosowanie spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej z mikropróbkowaniem laserowym do oznaczania składu pierwiastkowego pyłów
    Abstract  PDF