Author Details

Ebert, Marta

  • Vol 30, No 12 (1982) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zbiory mineralogiczno- petrograficzne Muzeum Ziemi
    Abstract
  • Vol 23, No 3 (1975) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Spękania w utworach mioceńskich południowego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich i możliwość ich wpływu na otworową eksploatację złóż siarki
    Abstract  PDF (Polish)