Author Details

Karwasiecka, Maria

  • Vol 50, No 9 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wyniki badań materii organicznej z klastycznych i węglonośnych utworów karbonu w otworach Jachówka 2K, Sułkowice 1, Wysoka 3 i Zawoja 1
    Abstract  PDF (Polish)