Author Details

Walisch, Marek

 • Vol 52, No 10 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wpływ budowy geologicznej zlewni Ciosenki i Grabówki na podziemną fazę obiegu wody
  Abstract  PDF
 • Vol 50, No 3 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Chemizm Opadów Atmosferycznych, Wód Powierzchniowych i Podziemnych - Łódź, 15­16.11.2001
  Abstract
 • Vol 55, No 3 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wpływ budowy geologicznej zlewni Grzmiącej na odpływ podziemny z czwartorzędowych poziomów wodonośnych
  Abstract  PDF