Author Details

Gola, Marek

  • Vol 53, No 4 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    BADANIA PETROLOGICZNE I MINERALOGICZNE W GEOLOGII — II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA — część II Warszawa, 10–11 maj, 2005 r. Pierwiastki śladowe w osadach karbonu dolnego Pomorza Zachodniego —wyniki wstępne
    Abstract  PDF