Author Details

Pasternak, Marcin

  • Vol 70, No 6 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE Wstępna ocena możliwości pozyskiwania pierwiastków wartościowych z wód kopalnianych oraz wód termalnych i leczniczych w Polsce
    Abstract  PDF
  • Vol 65, No 11/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Modelowanie wielowarstwowych zbiorników wodonośnych na przykładzie GZWP nr 338 – Subzbiornik Paczków–Niemodlin
    Abstract  PDF (Polish)