Author Details

Piątkowska, Magdalena Agnieszka

  • Vol 63, No 12/1 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Informacja geologiczna: podmioty uprawnione, rozporządzanie, gromadzenie, udostępnianie oraz dokumentowanie prawa do informacji geologicznej
    Abstract  PDF (Polish)