Author Details

Klich, Magdalena

  • Vol 49, No 1 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Ocena skażenia środowiska regionu śląsko-krakowskiego oraz bielsko-bialskiego metalami ciężkimi przy użyciu mchu (Pleurozium schreberi) jako biowskaźnika
    Abstract  PDF (Polish)