Author Details

Grabarczyk, Małgorzata

  • Vol 46, No 9/2 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Oznaczanie śladowych stężeń Cr(VI) w wodach naturalnych metodą woltamperometrii z zastosowaniem dipirydylu jako czynnika kompleksującego
    Abstract  PDF (Polish)