Author Details

Sawicki, Leszek

 • Vol 51, No 10 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Profesorze Henryku Teisseyrze — założycielu Dolnośląskiego Oddziału Państwowego Instytutu Geologicznego
  Abstract
 • Vol 47, No 6 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  We Wrocławiu, przed pięćdziesięciu laty
  Abstract
 • Vol 45, No 6 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  A. Jahn, S. Kozłowski & M. Pulina (red.) – Masyw Śnieżnika - zmiany w środowisku przyrodniczym
  Abstract
 • Vol 45, No 11 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Seryjna mapa geologiczna Dolnego Śląska i Sudetów 1 : 200 000 - nowe przybliżenie
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 8 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mapa geologiczna regionu dolnośląskiego z przyległymi obszarami Czech i Niemiec w skali 1: 000 000
  Abstract
 • Vol 44, No 11 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Surowce mineralne w gospodarce wojennej Niemiec podczas drugiej wojny światowej
  Abstract
 • Vol 13, No 1 (1965) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Staropaleozoiczne złoża apatytów w Wietnamie Północnym oraz uwagi o możliwościach poszukiwawczych podobnego typu złóż w Polsce
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 18, No 4 (1970) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rola Oddziału Dolnośląskiego Instytutu Geologicznego w zakresie stwarzania podstaw poszukiwawczych złóż surowców mineralnych
  Abstract
 • Vol 18, No 12 (1970) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Echa badań geologów polskich na Dolnym Śląsku w literaturze czeskiej i niemieckiej
  Abstract
 • Vol 18, No 12 (1970) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Prace badawcze geologów wrocławskich w ekspedycjach zagranicznych
  Abstract
 • Vol 1, No 8 (1953) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  PROJEKT NOWEGO UJĘCIA SPRAWOZOAWCZOŚCI GEOLOGICZNEJ
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 3, No 7 (1955) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Dolnośląska stacja terenowa Instytutu Geologicznego w okresie dziesięciolecia
  Abstract
 • Vol 62, No 4 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  NOTATNIK GEOLOGICZNY Geostrada Sudecka – utopia i rzeczywistość
  Abstract  PDF (Polish)