Author Details

Pikulski, Leszek

  • Vol 46, No 2 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Geochemiczne przesłanki ciągłości złoża gazu i ropy naftowej w rejonie Barnówko-Lubiszyn wynikające ze składu węglowodorów ciekłych w dolomicie głównym
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 46, No 5 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Sedymentacja oraz rozwój litofacjalny utworów dolomitu głównego (Ca2) w rejonie złoża Barnówko-Mostno-Buszewo (BMB), zachodnia Polska
    Abstract  PDF (Polish)