Author Details

Klimek, Kazimierz

  • Vol 52, No 11 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Transport pokryw stokowych z NE skłonu Jesioników (Sudety Wschodnie) pod wpływem zdarzeń antropogenicznych i impulsów klimatycznych
    Abstract  PDF