Author Details

Wojciechowski, K.H.

  • Vol 41, No 2 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Konferencja nt. Problemy międzynarodowej współpracy w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska w obszarach przygranicznych Białorusi, Czecho-Słowacji, Litwy, Polski i Ukrainy, Tomaszów Lubelski 24-27.09.1992
    Abstract