Author Details

Petera-Zganiacz, Joanna

  • Vol 61, No 2 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    ARTYKUŁY NAUKOWE Charakterystyka litologiczno-petrograficzna osadów czwartorzędowych w dolinie Warty (stanowisko Koźmin-Północ)
    Abstract  PDF (Polish)