Author Details

Kalvoda, Jiri

  • Vol 50, No 12 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Czy terran bruno-vistulicum (Europa Środkowa) oraz strefa tektoniczna Istambułu (NW Turcja) to pozostałości tego samego późnoproterozoiczno-paleozoicznego bloku skorupowego?
    Abstract  PDF (Polish)