Author Details

Karczewski, Jerzy

 • Vol 42, No 2 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zastosowanie metody georadarowej do lokalizacji starorzeczy trzeciorzędowych w rejonie Huete (środkowa Hiszpania)
  Abstract
 • Vol 65, No 10/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ocena wpływu wybranych parametrów profilowań georadarowych w badaniach podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa na przykładzie zrębu Zakrzówka
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 62, No 10/2 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozpoznanie złoża piaskowców budowlanych z wykorzystaniem geofizycznych badań elektrooporowych i georadarowych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 56, No 4 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przydatność profilowań georadarowych w interpretacji budowy tarasów rzecznych (dolina Kamienicy, polskie Karpaty zewnętrzne)
  Abstract  PDF