Author Details

Dzierżek, Jan

 • Vol 47, No 11 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Metoda datowania kosmogenicznym izotopem 36Cl - nowe dane do chronologii glacjalnej Tatr Wysokich
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 35, No 1 (1987) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rzeźba i osady czwartorzędowe Doliny Pięciu Stawów Polskich (Wysokie Tatry)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 43, No 7 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zarys stratygrafii czwartorzędu Polski; główne poziomy osadów glacjalnych i interglacjalnych oraz ich rozprzestrzenienie
  Abstract
 • Vol 69, No 7 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  WYDARZENIA Sesja Naukowa Katedry Geologii Klimatycznej Wydziału Geologii UW
  Abstract  PDF