Author Details

Nowak, Jadwiga Martyna

  • Vol 14, No 7 (1966) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Badanie środowiska wczesnej sedymento-diagenezy utworów ilastych na podstawie względnej zawartości manganu
    Abstract