Author Details

Oleksyn, Jacek

  • Vol 57, No 9 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    P. DASZKIEWICZ & R. TARKOWSKI — Pobyt i badania przyrodnicze Jeana-Etienne’a Guettarda w Rzeczypospolitej (1760–1762).
    Abstract  PDF