Author Details

Zych, Izabela

  • Vol 62, No 12 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zastosowanie atrybutów sejsmicznych w konstrukcji modelu petrofizycznego na przykładzie mioceńskich utworów zapadliska przedkarpackiego
    Abstract  PDF (Polish)