Author Details

Banaszuk, Henryk

 • Vol 60, No 8 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY POLEMICZNE Uwagi do opracowania L. Marks, A. Karabanov (red.) – „Mapa geologiczna północnej części obszaru przygranicznego Polski i Białorusi 1 : 250 000” PIG-PIB,Warszawa 2011
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 11 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY POLEMICZNE Dlaczego Autorzy „Mapy geologicznej północnej części obszaru przygranicznego Polski i Białorusi 1 : 250 000” (PIG-PIB,Warszawa 2011) rozmijają się z prawdą?
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 55, No 3 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ziemie polskie w czwartorzędzie, zarys morfogenezy J.E. Mojskiego —a datowania osadów polodowcowych Niziny Północnopodlaskiej
  Abstract  PDF