Author Details

Beekman, Fred

  • Vol 50, No 11 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Reologiczny model litosfery w strefie szwu transeuropejskiego (TESZ) wzdłuż profilu sejsmicznego LT–7 (NW Polska - SE Niemcy)
    Abstract  PDF (Polish)