Author Details

Mazurkiewicz, Ewelina

  • Vol 65, No 10/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Ocena wpływu wybranych parametrów profilowań georadarowych w badaniach podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa na przykładzie zrębu Zakrzówka
    Abstract  PDF (Polish)