Author Details

Jawor, Edward

  • Vol 26, No 1 (1978) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wstępne wyniki badań petrograficznych środkowo- i górnodewońskich skał węglanowych napotkanych otworami wiertniczymi w obszarze Kraków-Tarnów
    Abstract  PDF (Polish)