Author Details

Gmur, Dariusz

  • Vol 42, No 1 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wykorzystanie kalpionelli w biostratygrafii pelagicznych facji węglanowych prowincji tetydzkiej
    Abstract