Author Details

Olszewska, Danuta

  • Vol 38, No 2 (1990) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zmiany zespołów otwornicowych w kredzie piszącej (kampan/mastrycht) Mielniką nad Bugiem jako przejaw wahań głębokości zbiornika
    Abstract  PDF (Polish)