Author Details

Zeljaś, Dagmara

  • Vol 52, No 8/1 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Lokalizacja podziemnego składowiska odpadów promieniotwórczych w Polsce
    Abstract
  • Vol 68, No 11 (2020) - Geologia ekonomiczna, geologia złóż
    Magazyny gazu ziemnego w cechsztyńskich formacjach solnych elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski
    Abstract  PDF