Author Details

Gąsecka, Barbara

  • Vol 63, No 10/3 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Komentarz do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów
    Abstract  PDF (Polish)