Author Details

Bauerek, Arkadiusz

  • Vol 65, No 7 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zmienność składu chemicznego kwaśnych wód spływu powierzchniowego z czynnej hałdy odpadów górniczych reprezentujących osady krakowskiej serii piaskowcowej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 58, No 1 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zanieczyszczenie wód spływu powierzchniowego ze skarpy osadnika odpadów poflotacyjnych rud Zn-Pb typu doliny Mississippi w Bolesławiu k. Olkusza
    Abstract  PDF