Author Details

Ladenberger, Anna

  • Vol 53, No 9 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Geochemia izotopów tlenu w bazaltach alkalicznych z Dolnego Śląska — problem kontaminacji materiałem skorupowym
    Abstract  PDF