Author Details

Siennicka-Chmielewska, Anna E.

  • Vol 46, No 1 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Seminarium terenowe Glacjał i peryglacjał Kotliny Sandomierskiej i przedgórza Karpat w okolicy Przemyśla Krasiczyn, 22 - 24.09.1997
    Abstract