Author Details

Matyja, Andrzej

  • Vol 47, No 8 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Trudny los proroków, czyli jeszcze raz o Atlasie paleogeograficznym epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce
    Abstract  PDF (Polish)