Author Details

Cieślak, Andrzej

  • Vol 44, No 12 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Atlas geologiczny południowego Bałtyku w skali 1: 500 000
    Abstract
  • Vol 57, No 9 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Z. FRANKOWSKI, M. GRANICZNY, B. JUSZKIEWICZ- BEDNARCZYK, R. KRAMARSKA, Z. PRUSZAK, P. PRZEZDZIECKI, M. SZMYTKIEWICZ, M. WERNO & J. ZACHOWICZ — Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskich warunków posadowienia obiektów budownictwa morskiego i zabezpieczeń brzegu morskiego
    Abstract  PDF