Author Details

Sieradzka-Stasiak, Aleksandra

  • Vol 52, No 11 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Historyczne uwarunkowania powodzi w dorzeczu Odry i znaczenie prewencyjnego planowania przestrzennego
    Abstract  PDF