Author Details

Górka, Adam

  • Vol 50, No 2 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Karpaty-Orawa: rola pióropuszy płaszcza w obszarach orogenicznych, problematyka subdukcji, szwu kontynentalnego oraz podłoża kadomsko-paleozoicznego (bloki małopolski i górnośląski pod Karpatami)
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 55, No 12/1 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Oil and gas fields in the Carpathians and the Carpathian Foredeep
    Abstract  PDF