Author Details

Cygal, Adam

  • Vol 63, No 10/1 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zastosowanie metody konduktometrycznej do typowania stref o zmiennych parametrach filtracyjnych w obrębie podstawy wału przeciwpowodziowego
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 63, No 10/1 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Rozpoznanie stref dopływu wody podziemnej do wykopu pod fundamenty nowego budynku ACK CYFRONET AGH w Krakowie z wykorzystaniem metody konduktometrycznej
    Abstract  PDF (Polish)