Współpraca geologów i górników – na przykładzie Stowarzyszenia Przyjaciół Nauk o Ziemi Phacops oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

Adrian Kin, Błażej Błażejowski, Zbigniew Remin

Abstract


.

Full Text:

PDF (Polish)