Występowanie horyzontów gazowych w utworach tortońskich w południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Xena Derdzińska

Abstrakt


OCCURRENCE OF GAS HORIZONS IN THE TORTONIAN DEPOSITS IN THE SOUTH-WESTERN PART OF THE UPPER SILESIAN COAL BASIN