Najnowszy podział ryfeju w ZSRR ze szczególnym uwzględnieniem kompleksu przejściowego na granicy z kambrem

Borys Areń

Abstract


THE NEWEST SUBDIVISION OF THE RIPHEAN IN THE USSR, WITH PARTICULAR CONSIDERATION OF THE TRANSITION COMPLEX AT THE BOUNDARY WITH THE CAMBRIAN