Badania przeprowadzone w CSRS nad budową przegród szczelnych w nieodeskowanych wykopach

Zdenek Tkaný, Jaroslav Verfel

Abstract


STUDIES CARRIED IN CZECHOSLOVAKIA ON THE CONSTRUCTION OF SEALED PARTITIONS IN NON-TIMBERED WORKINGS