Zasady ustalania kryteriów bilansowości złóż surowców mineralnych

Franciszek Kozubski

Abstract


PRINCIPLES OF CRITERIA FOR DETERMINING THE BALANCE OF MINERAL RAW MATERIAL DEPOSITS