Nowe dane o granicy ret-pstry piaskowiec w SW części monokliny przedsudeckiej

Irena Gajewska

Abstract


NEW DATA ON THE BOUNDARY OF ROETHIAN-BUNTSANDSTEIN IN THE SW PART OF THE FORESUDETIC MONOCLINE