Program nauczania w Katedrze Geologii i Poszukiwań Złóż Surowców Mineralnych na Uniwersytecie Moskiewskim

Eugenia Zimnoch

Abstract


CURRICULUM AT THE CHAIR OF GEOLOGY AND PROSPECTIONS DEPOSITS OF MINERAL RAW MATERIALS AT MOSCOW UNIVERSITY